+3630 9561738

Privacy Policy

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni
Oldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési
Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A Oldalunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 • Üzemeltetői adatok ismertetése
 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
 • A kínált termékek kategória besorolása
 • Rendelési információk ismertetése
 • A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
 • Rendelés lépéseinek bemutatása
 • A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének
 • ismertetése
 • Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
 • Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
 • Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
 • Jótállási, garanciális információk, tudnivalók
 • Az elállási jog ismertetése
 • Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
 • Adatkezelési információk

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Yellowstone-Nyomda Kft.
Székhely: 1205 Budapest, Bádogos u. 33.
Adószám: 50122758-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-712553
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64718/2013. 
Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda:

Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: info(KUKAC)szepajandek.hu
Telefonos elérhetőség: +3630 9561738

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A megjelenített termékek személyesen a cég székhelyén nyitvatartási időben, illetve on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

 • Megszemélyesített ajándéktárgyak
 • Ajándéktárgyak

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt (27%) áfát, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, esetenkén a külön csomagolási díjat!

Rendelési információk
A vásárlási szándék nem regisztrációhoz kötött a rendelési csatornák: e-mail, telefon.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 09-15 óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailen vagy  telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól,
bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal
felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására
részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a
megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék
vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Rendelés menete
1. A megvásárolni kívánt terméket jelezze felénk e-mail (visszaigazolásban egyeztetjük a további részleteket) vagy telefon hívással.
2. Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
3. Megrendelés
4. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
8. A beérkezett megrendelését telefonon minden esetben visszaigazoljuk,
illetve egyeztetjük az adatokat!

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja
A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak, postásnak kell kifizetni.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz.
A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot
kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a
termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye
át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll
módunkban elfogadni!
Biztosítunk lehetőséget a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére,
ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb.

Házhoz szállítás, információk
Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta teljesíti. A
csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Házhoz szállítás díjszabása
Szállítási költségeink az aktuális szállítási áraból és +100Ft csomagolási díjból állnak.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben acsomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Garancia
Termékekre gyártótól függően 12, illetve 24 hónap garanciát vállalunk.
Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen
megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a
teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén.
A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a
vásárlót terheli. Székhelyünk levélcímére: 1205 Budapest, Bádogos u. 33. címre. Portósanküldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)
kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig
gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának
költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a
nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható
 • pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék
  esetén. (pl.: ajándéktárgyak, a vásárló által biztosított fotókkal ellátva
  stb..)
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján
 • egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló
 • élelmiszerek esetén.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet
értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a
termék vételárát a fogyasztó részére.
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött
szerződésekről szóló törvényből:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül
elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék
kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. §
szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc
munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától
számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a
3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc
munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az
elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.

A törvény további részletei megtekintése itt.
(hivatkozás a törvény teljes terjedelmére, lehetőleg saját oldalon belül!)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a
megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját
vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon
történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott
küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa
vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel)
küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint
cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási
szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót
terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával
rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék
megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések
elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült,
vagy hiányos volt)
A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a …………………………….
Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.
(egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

Adatkezelés

Az webáruház használata során a Yellowstone-Nyomda Kft. részére rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél
számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a
Yellowstone-Nyomda Kft. alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés
kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk
kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).
Ezen adatokat a Yellowstone-Nyomda Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt,
és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás
igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem
szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője
beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak
részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet
a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó
számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A
megrendelés folyamán rögzített adatokat a Yellowstone-Nyomda Kft.
megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek
által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a
rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra
kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A
webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során
megadott adatokat a Yellowstone-Nyomda Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás
lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a
megadott elérhetőségek valamelyikén.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az
info(kukac)yellowstone.hu  e-mail címen.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a
polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló
17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az
irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének
rögzítésével elfogadja a Yellowstone-Nyomda Kft. általános szerződési feltételeit,
továbbá adatkezelési elveit.
Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát
változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

10. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelési tájékoztató – üzleti ügyfelek

A Yellowstone-Nyomda Kft. adatkezelési tájékoztatójának célja, hogy az üzleti ügyfelei alkalmazásában lévő ügyintézők személyes adatainak kezelési módjáról teljeskörű információval szolgáljon.

1. Az adatkezelő neve

Yellowstone-Nyomda Kft.

(a továbbiakban: Yellowstone-Nyomda Kft.)

2. Az adatkezelő székhelye

H-1205 Budapest, Bádogos u. 33.

3. Az adatkezelő elérhetőségei

telefon: (+36 30) 9561-738,

fax: –

e-mail: info@yellowstone.hu,

honlap: www.yellowstone.hu,

postacím: H-1205 Budapest, Bádogos u. 33.

4. Az adatkezelés helye

Az adatkezelés a jogosultak (a továbbiakban: jogosult vagy jogosultak) önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása. Valamennyi rögzített ügyfél adat kezelése előzetes, írásos hozzájárulás alapján történik.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.), illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) rendelkezéseivel, illetve a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat) összhangban a személyes adatok kezelését a Yellowstone-Nyomda Kft. kizárólag a jogosultak önkéntes, határozott, tájékozott hozzájárulása alapján végzi.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR).

6. A kezelt adatok köre

• családi- és utónév (nem magánszemély esetén szervezet megnevezése)

• cím

• email cím

• telefonszám

7. Az adatkezelés célja

Az üzleti ügyfelek megfelelő kiszolgálásának biztosítása kizárólag az ügyintézők nevének és elérhetőségének megadásával lehetséges. Az adatkezelés célja, hogy árajánlatokat, megrendeléseket, reklamációkat és egyéb – az üzleti együttműködés keretei között – elengedhetetlenül szükséges információkat tudjunk megosztani partnereinkkel. Az üzleti partnerek cégjegyzésre jogosult tagjainak nevét továbbá feltüntetjük az esetlegesen keletkező szállítási szerződésekben. Az megrendelésekkel kapcsolatos ügyintézők adatait továbbítjuk a kiszállítást végző partnercégek felé, ez Magyarországon a MPL, DPD Kft és a GLS Kft.

8. Az adatkezelés módja

Az adatkezelés a Yellowstone-Nyomda Kft. által használt vállalatirányítási rendszerben történik.

9. Az adatkezelés időtartama 2 év, vagy adatkezelés addig tart, amíg a jogosultak az adatok törlését nem kérik.

10. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Yellowstone-Nyomda Kft.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett, szervereken tároljuk. Az IT üzemeltetési szolgáltatást üzembiztos, nagyméretű vállalatok rendszereit is maximális biztonsággal üzemeltető cég végzi.

11. A Szabályzat elérhetősége és módosításának lehetősége

A Szabályzat az ügyfélszolgálatunkon elérhető, igény esetén kérjük jelezze az info@yellowstone.hu címen.

A Yellowstone-Nyomda Kft. fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot a jogosultak előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A jogosult a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Szabályzatot.

12. A jogosultak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Hozzáférési jog: a jogosultak az info@yellowstone.hu címre intézett kérelemmel lehívhatják a Yellowstone-Nyomda Kft. által kezel személyes adatokat, melyet a Yellowstone-Nyomda Kft. 3 munkanapon belül garantáltan megküld.

Helyesbítési jog: a jogosultak az info@yellowstone.hu címen kérvényezhetik az adataik módosítását, a Yellowstone-Nyomda Kft. ezek átvezetését 3 munkanapon belül vállalja.

Törléshez való jog: a jogosultak bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat és kérhetik adataik törlését, melynek a Yellowstone-Nyomda Kft. 3 munkanapon belül eleget fog tenni.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

A jogosult jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2014. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá az infotv. rendelkezései szerint kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) közreműködését. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Yellowstone-Nyomda Kft. munkatársát az info@yellowstone.hu e-mail címen.

14. Adatvédelmi incidens

Abban a valószínűtlen esetben ha az adatbiztonság sérül és a jogosultak jogaira és szabadságára nézve kockázatot jelentene, akkor a Yellowstone-Nyomda Kft. köteles 72 órán belül értesíteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, valamint a jogosultakat.

Budapest, 2020. 01. 01.